Tryghed
Security
Nestwärme
Kunstner:Søren West
Titel:Tryghed
År:1998
Art:Skulptur
Teknik:Udhugget i Rønnegranit, stål, tovværk og træ
Mål:H: 240 cm.
Bemærkninger:
Varenr.:06057
Pris:135.000 DKK
Forespørg eller reservér
Kontakt Galleri5000
Om kunstnerenArtist:Søren West
Title:Security
Year:1998
Type:Sculpture
Technique:Carved in Rønnegranite, steel, rope and wood
Size:H: 240 cm.
Remarks:
Item#:06057
Price:18,000 EUR
Inquire or reserve
Contact Galleri5000
About the ArtistKünstler:Søren West
Titel:Nestwärme
Jahr:1998
Art:Skulptur
Technik:Bildhauerarbeit in Rønnr Granit, Stahl, Tauwerk und Holz
Maße:H. 240 cm.
Bemerkungen:
Artikel-Nr.:06057
Preis:18.000 EUR
Anfragen oder reservieren
Kontaktieren Galleri5000
Über den Künstler

Skulpturpark
Sculpture Park / Skulpturenpark
Kort som PDF Map as PDF Karte als PDF
Info Home